Organisation

PERSONAL

Jenny Nordquist

Chef Landskrona Foto

0418 47 00 00

Christian Dahl

Kulturchef Landskrona stad

0418 47 00 00

Monica Allende

Konstnärlig ledare Foto Festival

Caroline Larsson Saglamoglu

Kommunikation

0418-47 33 40

Jenny Lindhe

Curator / Fotografiska samlingar / Publikationer

0418 47 05 66

Nichlas Olsson

Teknisk Koordinator

0418-47 05 70

Nils-Petter Löfstedt

Fotoantikvarie / Jean Hermanson-Samlingen

0418 47 00 00

Alison Gerber

Forskning

Hannah Fredriksson

Projektledare

0418-47 30 21

Raffaele Piano

Koordinator Parallel / Residens

0418 – 47 30 76

Tina Jönsson

Projektledare (föräldraledig till juni 2020)

Göran Nystöm

Rådgivare