Organisation

THE HOME OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA

Landskrona Foto är en av de viktigaste institutionerna i Skandinavien för förmedling, forskning och bevarande av fotografi. De bärande pelarna för Landskrona Foto är utställningar, fotohistoria, forskning, bevarande av det fotografiska kulturarvet, en internationell fotofestival och stöd till samtida konstnärer.

Huvudman för verksamheten är Landskrona stads kulturnämnd, som har ett fast anslag i budgeten för grundfinansieringen. Därutöver mottar vi bidrag från regionala, nationella och nordiska kulturorganisationer liksom generöst stöd från många företag med intresse för verksamheten och för Landskrona.

Det politiskt ställda målet är att Landskrona Foto skall ha den kvalitet och bredd i verksamheten att Landskrona kan åberopa sig att vara The Capital of Photography in Scandinavia. Målet skall vara uppnått 2020.

PERSONAL

Black and white photograph of the photographer Jenny Nordquist

Jenny Nordquist

Avdelningschef Landskrona Foto

0418 47 30 83

Ulrika Odenius

Tf Kulturchef Landskrona stad

0418 47 00 00

Tina Jönsson

Projektledare

0418 47 30 16

Caroline Larsson Saglamoglu

Communication & marketing

0418-47 33 40

Jenny Lindhe

Curator / Fotografiska samlingar

0418 47 05 66

Nichlas Olsson

Teknisk Coordinator

0418-47 05 70

Nils-Petter Löfstedt

Fotoantikvarie / Jean Hermanson-Samlingen

0418 47 00 00

Göran Nyström

Senior Advisor

Tony Kristensson

Samordnare Fotoboksdagarna