The State of Things – Rodrigo Orrantia (curator)

The State of Things är ett kollektivt samarbetsprojekt inom ramen för Landskrona Foto Festival som syftar till att tolka oklarheten i det engelska ordet ’state’ – som ’territorium’, men även som ’tillstånd’, avseende objekt, människor och platser vid en viss tidpunkt. Konstnärerna i projektet är intresserade av en värld av föremål. Var och ens individuella uttryck är förankrat i skulptur och konceptkonst genom främst användningen av linsbaserade medier, från flatskannrar till fotografi och video. 

Som en kollektiv handling vill konstnärerna skapa ett minne av Landskrona som ett “territorium av saker”. Genom sin långa historia har staden haft många funktioner: från fiskeby till garnisonsstad till industriellt nav. Staden har planerats om, har omformats. Den tryckta publikationen, som presenterar en tanke från var och en av konstnärerna i gruppen, kan även laddas ner som en PDF och skrivas ut hemma (state-of-things.com/landskrona). 

Rodrigo Orrantia, curator och konsthistoriker, är specialiserad på fotografi. Under de senaste femton åren har han varit inblandad i projekt för stora museer i Storbritannien samt på konstmässor och fotofestivaler runt om i Europa. Han har tilldeladts status som ”Exceptional Talent in the Arts” av Arts Council England, specifikt för att ha kurerat och producerat samarbetsprojekt som förbinder samhällen med internationella konstnärer. Han är baserad i London där han för närvarande är knuten till RIBA, The Royal Institute of British Architects. 

Medverkande: 

Bärbel Praun: Container. ”Min idé uppstod utifrån omständigheten att städerna Hamburg, där jag bor, och Landskrona båda har en hamn, olika till storlek och ekonomisk status naturligtvis, men med en sak gemensamt: båda brukade ha ett skeppsvarv.” 

Hannah Hughes: Outer Movements. ”Jag utgår från kasserad pappersmassa från förpackningar för att skapa skakiga, tillfälliga strukturer med fokus på de diskreta språk som uppstår i utrymmen som omger objekt. Grundläggande premiss: Att inte veta.” 

Joshua Bilton: 67 laments, 2020 // Objects for meditation to be held in the palm of the hand, clay casts and found stones wrapped in thread. ”Jag vill diskutera förvandlingars status. Jag vill uppmana människor att svara med skriftliga fragment, personliga berättelser, mytologier, drömmar om djurlika former och möten med fåglar. Inom detta utbyte finns en upptagenhet med beklagan, vad vi beklagar och hur vi gör det med rätt hållning och attityd.” 

Tom Lovelace: Malleable Matter.  ”Jag vill förse världen med abstrakta konstverk, som en inbjudan till mottagarna att svara och reagera på dessa minimala utrymmen, förhoppningsvis på avslöjande, insiktsfulla och oväntade sätt. Vilken roll spelar minimalism inom modern visuell kultur? Och vilka är möjligheterna med bilder, ytor och utrymmen, rotade i en väv och form av . . . intet?” 

Eugenia Ivanissevich: Migrare. ”Jag undersöker det geometriska nät som ofta lärs ut i skolorna i syfte att visualisera en 3D-form. Historiska och samtida kartor över Landskrona väckte ytterligare min nyfikenhet och satte fokus på vallgraven som omger Citadellet. Ibland ser jag en blåkopia av stadsdelar, grannskap, samhällen; andra gånger en fågel.”  


Publikationen laddas ner via issuu som PDF för utskrift hemma.