Tina Enghoff & Kamille Nygård – GO SIT IN YOUR CELL AND THE CELL WILL TEACH YOU EVERYTHING

PLATS: Citadellet, Landskrona KARTA. Ingår i festivalbiljett.

Fängelset är ett samhälle bestående av människor med en gemensam erfarenhet: De saknar röst, enskilt och tillsammans. Det rör sig om män och kvinnor som på endera viset snubblat av vägen, som brutit mot samhällets lagar. Go Sit in Your Cell and the Cell Will Teach You Everything är ett projekt som handlar om att ge röst åt de som blivit tystade i det offentliga samtalet. De osynliga, mentala murar som frihetsberövandet reser mellan människor vill projektet forcera.

I fem norska fängelser 2018–20 och i ett danskt kvinnofängelse 2022 genomfördes workshops med intagna som fick ta fotografier och skriva texter i en kreativ gemensam process präglad av eftertanke. Kameralinsen, som en blick utifrån, stimulerade till en annan, introspektiv blick, som för många av de intagna verkade befriande: Livet kunde vara annorlunda. Bilderna och texterna är bidrag till ett samtal om identitet och självbilder, ett samtal som berör inte bara fångar utan samhället i stort.

Isolering. 

Anteckningar uppsatta av fångvaktare på dörrarna till de sju isoleringscellerna på Ringe Statsfängelse i Danmark. Varje gång en fånge lämnar isoleringen skriver en fångvaktare en rapport om cellens skick på en handskriven lapp. Anteckningarna är registreringar av eventuella märken eller skador på de glest möblerade cellerna, vilka kommer att resultera i böter. Trots hård kritik används isoleringsceller, där fångar är isolerade upp till 23 timmar om dygnet, fortfarande flitigt i Skandinavien. Projektet Isolering består av 39 handskrivna anteckningar gjorda 2015–16. 

Isoleringen är för vissa ett uppehåll, för andra en återvändsgränd. Inte sällan ett sista stopp på en fängelsevända. Här hamnar även några av de utvisningsdömda – som fruktar för sina liv när de utvisas och som de sista veckorna innan avresan får panik. De hamnar i isoleringscell för att ingen vet vad mer de ska göra med dem, och för att de fyller cellerna med sin vanvettiga ångest och konstiga förbannelser. Men väggarna är likgiltiga. De påminner dem tyst – de som redan har kommit för långt för att ha ett liv, också långt bortom var och ens egna gränser – att möjligheten att inte existera faktiskt existerar. 

                                                                               Utdrag från texten No Exit av Kamille Nygård (2017) 

Tina Enghoff och Kamille Nygård

Tina Enghoff är en linsbaserad konstnär i Köpenhamn. Hon initierar projekt som kretsar kring samhällsengagemang, samarbeten och platsspecifik, konstnärlig aktivism. Hon har genom åren fått ett antal prestigefyllda utmärkelser för sina fotoböcker. Kamille Nygård arbetade i tio år som fängelsepräst i ett danskt högsäkerhetsfängelse. Idag är hon präst på gatorna i Trondheim och skriver texter utifrån specialintressena kriminologi och det moderna samhällets riter.

Go Sit in Your Cell and the Cell Will Teach You Everything stöds av Clara Lachmann Foundation och Nordic Culture Point Foundation . TIME/PLACE/ROOM-workshops i Norge har genomförts i samarbete med Preus Museum, Horten.