Tina Enghoff & Kamille Nygård – GO SIT IN YOUR CELL AND THE CELL WILL TEACH YOU EVERYTHING

PLATS: Citadellet, Landskrona KARTA. Ingår i festivalbiljett.

Fängelset är ett samhälle bestående av människor med en gemensam erfarenhet: De saknar röst, enskilt och tillsammans. Det rör sig om män och kvinnor som på endera viset snubblat av vägen, som brutit mot samhällets lagar. Go Sit in Your Cell and the Cell Will Teach You Everything är ett projekt som handlar om att ge röst åt de som blivit tystade i det offentliga samtalet. De osynliga, mentala murar som frihetsberövandet reser mellan människor vill projektet forcera.

I fem norska fängelser 2018–20 och i ett danskt kvinnofängelse 2022 genomfördes workshops med intagna som fick ta fotografier och skriva texter i en kreativ gemensam process präglad av eftertanke. Kameralinsen, som en blick utifrån, stimulerade till en annan, introspektiv blick, som för många av de intagna verkade befriande: Livet kunde vara annorlunda. Bilderna och texterna är bidrag till ett samtal om identitet och självbilder, ett samtal som berör inte bara fångar utan samhället i stort.

Tina Enghoff och Kamille Nygård

Tina Enghoff är en linsbaserad konstnär i Köpenhamn. Hon initierar projekt som kretsar kring samhällsengagemang, samarbeten och platsspecifik, konstnärlig aktivism. Hon har genom åren fått ett antal prestigefyllda utmärkelser för sina fotoböcker. Kamille Nygård arbetade i tio år som fängelsepräst i ett danskt högsäkerhetsfängelse. Idag är hon präst på gatorna i Trondheim och skriver texter utifrån specialintressena kriminologi och det moderna samhällets riter.

Go Sit in Your Cell and the Cell Will Teach You Everything stöds av Clara Lachmann Foundation och Nordic Culture Point Foundation . TIME/PLACE/ROOM-workshops i Norge har genomförts i samarbete med Preus Museum, Horten.