2.5 KL 17.30 Tuija Lindström: Pedagogen och förebilden – ett samtal mellan Mia Bengtsson Plynning, Niclas Östlind och Jenny Källman

©Tuija Lindström

Plats: Biografen, Landskrona Foto, Datum: Torsdag 2 Maj 2024. Tid: kl 17.30-19.00.

Det är nu fullbokat!

17.30 – 18.00 Det bjuds på surdegsbröd och röror att ha till, samt något drickbart. Bröd och röror kommer att vara veganska.
18.00 – 19.00 Mia Bengtsson Plynning, Niclas Östlind och Jenny Källman samtalar.

Välkommen till ett samtal om Tuija Lindström som pedagog och förebild. 

Niclas Östlind (fil dr i fotografi) och Jenny Källman (fotograf och konstnär) samtalar med utställningens curator Mia Bengtsson Plynning kring Tuija Lindströms gärning som professor vid Högskolan för Fotografi och Film, nuvarande HDK-Valand – Högskolan för konst och design. 

1992 utnämndes Tuija Lindström till Sveriges första kvinnliga professor i fotografi. Under sina 10 år som professor på Fotohögskolan, nuvarande Högskolan för fotografi och film vid Göteborgs universitet, kom hon att reformera utbildningen. Den konstnärliga nivån höjdes och utbildningen kom att innehålla mer teoretisk undervisning med kurser i bland annat konsthistoria och feministisk teori. Med Tuija Lindström vidgades också utbildningens perspektiv internationellt och flera kända kritiker, konstnärer, fotografer och filosofer verkade som gästlärare på skolan. Under dessa år fick utbildningen också en masternivå som än idag attraherar fotografistudenter från Sverige och andra länder. 

Från genombrottet på 1980-talet fram till sin död var Tuija Lindström en central person inom svenskt fotografi – först som stilbildande konstnär, sedan som professor och mentor för flera generationer fotografer från 1990-talet och framåt. Hennes inflytande på svensk fotografi och konst har varit avgörande. 

Mia Bengtsson Plynning är curator för utställningen Love & Death på Landskrona Foto och medlem i Föreningen Tuija Lindström som hanterar det konstnärliga arvet efter Tuija Lindström. Hon är också delägare och driver Link Image AB samt bild- och filmansvarig på Avicii Music AB. Genom åren har hon arbetat med fotografi på bildbyrå, i utställningar, som fristående bildredaktör och även undervisat på fotoskolor runt om i landet. 

Niclas Östlind är fil. dr i fotografi, lektor, forskare och viceprefekt för forskning vid HDK-Valand. Han har curerat ett stort antal utställningar med svenska fotografer och publicerat åtskilliga studier om svensk fotohistoria. Han var bland annat curator för Tuija Lindströms stora retrospektiv på Liljevalchs konsthall 2004 med titeln Look at Us

Jenny Källman är utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg och vid Konstfack i Stockholm där hon tog examen 2002. Hon är representerad vid Hasselblad Foundation, Moderna museetsamt på ett flertal institutioner och privata samlingar. Hennes senaste separatutställning var den mycket uppmärksammade (we have our own song) på Konstakademien 2023. Hon har även deltagit i flera samlingsutställningar såsom Artipelags Det synliga 2014och i Moderna museets Golden sunset 2017–2018. Sveriges Allmänna Konstförening har valt Jenny Källmans Ghost Hunting till sin årsbok för år 2023. Boken, som består av ett generöst bildurval från hela Jenny Källmans produktion, liksom av nyskrivna texter av Masha Taavoniku och Sara Walker, är ett samarbete mellan SAK och Art and Theory Publishing. 

För frågor skriv till ingalinn.hardelin@landskrona.se