LANDSKRONA FOTO View: Chile

MAURICIO VALENZUELA, ZAIDA GONZÁLES, CLAUDIO PERÉZ, ALEJANDRO OLIVARES, NICOLÁS WORMULL, JULIA TORO

Curators: Christian Caujolle & Rodrigo Gomez Rovira

I vår globaliserade värld, är det fortfarande meningsfullt att prata om svensk, chilensk, fransk, sydamerikansk eller kinesisk fotografi? Jämförbara teman och formspråk utvecklas över hela världen; gränser överträds genom fildelning, sammansättning, referenser till film, genom övertagande, citat och omdefiniering av dokumentära och berättande stilar. Är det legitimt att kategorisera fotografier utifrån länderna där de produceras?

Det är i kristider och i efterdyningarna av trauman den nationella dimensionen av fotografi når igenom. De senaste åren har vi sett det i länder som Argentina eller Kambodja, eller Chile. De värsta perioderna av våld eller diktatur genererade liknande processer, både under och efter tragedin. Utan att jämföra graden av våld eller repression eller fotografernas val mellan att gå under jorden eller tvingas upphöra helt med att uttrycka sig, finner vi att den efterföljande perioden skapar jämförbara faser av rekonstruktion.

Det är svårt i Chile, som i de flesta latinamerikanska länder, att prata om ”chilensk” fotografis begynnelse.

Fotografi introducerad av kolonialister eller resenärer etablerade en importerad modell. Fotografi var inte ett sätt att bekräfta en identitet utan ett verktyg att utforska ett territorium, ge det form och dela upp det. Under diktaturen var fotograferande en akt av motstånd av människor angelägna att vittna om att de förstod, eller var fast beslutna att dokumentera förtrycket. När diktatorn föll, var fotografin, precis som hela landet, tvingad att återuppfinna sig själv.

Fotografin kännetecknades inte längre av sitt förhållande till makt. Den blev återigen en individuell fråga. De som hade skildrat diktaturen kände sig vilsna, saknade ett tema som fungerade som referenspunkt. De yngsta, av vilka några hade gått i exil under de mörka åren, förlitade sig på internationella referenser som inte var relaterade till deras ”chilenska” identitet. Precis som i andra länder med liknande smärtsamma upplevelser blev frågor om identitet och historiskt minne centrala. Men dessa bekymmer gav upphov till olikartade formspråk, som ledde fotograferna mot eklektiska val och att utveckla unika enskilda projekt utan kännetecknen på en nationell identitet.

Chilensk fotografi idag är internationell till sitt formspråk; radikal beroende på individuella fotografers behov, rik på olika uttryck, något som ställer ännu större krav på intern sammanhållning. Den posttraumatiska situationen driver konstnärer att återskapa ett samhälle, förutse och analysera vår egen tid i ett försök att manifestera de utmaningar som påverkar alla människor runt om i världen. Denna universella process har tagit form i ett särskilt land – som fortfarande minns sin senaste historia.

Christian Caujolle och Rodrigo Gomez Rovira,