View: Finland

© Ulla Jokisalo, Endangered, Uhanalainen, 2015 From the series Collection of Headless Women Cutout pigment print and pins 53,5 x 37,5 cm Unique © the artist, courtesy Gallery Taik Persons

LANDSKRONA MUSEUM 29.06–17.09 2017

Pentti Sammallahti, Ulla Jokisalo, Arno Rafael Minkkinen, Elina Brotherus, Jorma Puranen, Niko Luoma, Ola Kolehmainen, Pertti Kekarainen, Sandra Kantanen, Sanna Kannisto, Susanna Majuri, Tanja Koljonen, Timo Kelaranta, Veli Granö, Aino Kannisto, Anna Reivilä, Anni Leppälä, Esko Männikkö, Pekka Turunen, Hilla Kurki, Ilkka Halso, Jaakko Kahilaniemi, Jaana Maijala, Janne Lehtinen, Jari Silomäki, Joakim Eskildsen, Jouko Lehtola, Jyrki Parantainen, Kira Leskinen, Mikko Rikala, Milja Laurila, Nelli Palomäki och Niina Vatanen.

Landskrona Fotos uppmärksammande av Finland sammanföll med firandet av landet som självständig nation; hundra år hade passerat sedan Finland 1917, efter oktoberrevolutionen i Ryssland, förklarade sig suveränt. De senaste 25 åren har Finland etablerat sig som en av de mest intressanta platserna för fotografi, en ström av originella och begåvade fotografer har emanerat från tusen sjöars land för att ta plats på den fotografiska världsscenen.

Timothy Persons, adjungerad professor vid Aalto-universitetet i Helsingfors och fotograf Hasse Persson, tidigare konstnärlig ledare för Hasselblad Center kurerade utställningen. Landskrona Foto View Finland visades i tre delar – ett slags triptyk som rör sig från förr till idag. I första delen presenteras verk av fotograf Pentti Sammallahti och ett urval av hans tidiga elever såsom Jorma Puranen, Joakim Eskildsen och Jyrki Parantainen, del två är en soloutställning med Ulla Jokisalo och avslutande del tre fokuserar på Helsingforsskolans yngsta medlemmar och hur denna senare generation använder det fotografiska mediet som redskap för sin konstnärliga verksamhet.