Landskrona Foto View: India

© Gayatri Ganju, Strictly Do Not Kiss Here

LANDSKRONA MUSEUM 14.6-13.10 2019

SAUMYA KHANDELWAL / SELVAPRAKASH LAKSHMANAN / RITESH UTTAMCHANDANI / AJIT BHADORIYA / APOORVA GUPTAY / VENKATESH PEEVEE PERUMAL / ANOOP RAY / ANISHA BAID / NIHAAL FAIZAL / GAYATRI GANJU / ANUSHREE FADNAVIS / ARSHAD HAKIM / RAM KRISHNA RANJAN / CHINAR SHAH / VIVEK MARIAPPAN / SL SHANTH KUMAR / CHEENA KAPOOR / VAIBHAV BHARDWAJ / CHANDAN GOMES

Curerad av Niclas Östlind & Niyatee Shinde

View India samlar senare verk av nitton unga indiska fotografer och linsbaserade konstnärer. Perspektivet är tudelat: ur en synvinkel förmedlar urvalet en uppdaterad version av vad som händer i den samtida fotografin i Indien; ur en annan synvinkel avslöjar verken som ingår olika aspekter av livet i Indien idag.

Fokus riktas mot utmanande fenomen i samhället: en våg av självmord bland missgynnade människor i samband med regeringens monetära politik; förorening och landerosion längs Indiens kust med förödande konsekvenser för människor och för miljön, barnäktenskap som fortfarande praktiseras i vissa landsbygdsområden trots förbud i Indien sedan en lag tillkom 1929 och som uppdaterades 2006, kvinnornas isolerade liv på en mentalvårdsavdelning, som ur en viss synvinkel återspeglar den övergripande svåra situationen för kvinnor i Indien.

Ytterligare fotografer använder kameran för att porträttera sina personliga liv. De bjuder in betraktaren till familjens och vännernas intima kretsar, visar sina egna hem och andras. Eftersom det personliga är sammanvävt med – och beroende av – större sociala och politiska strukturer, utvecklar verken samhällsaspekter och väcker frågor om klass, kast, familjeplanering, sexualitet, kön och identitet.

För vissa fotografer utgör det offentliga rummet och det urbana landskapet motiven. Bilderna visar gatuscener och människor upptagna av sina dagliga rutiner, interiörer från pendeltåg som rullar dag och natt, demonstranter som uttrycker sina åsikter om allt från privata till juridiska spörsmål, och platser i den offentliga sfären där älskande söker integritet. Den rika ekologin av bildmotiv i storstäderna har inspirerat verk som gränsar till den visuella antropologin, undersökande närvaron av kommersiell och politisk propaganda och hur dessa bilder återanvänds och cirkuleras på olika sätt.

Verken speglar etablerade genrer – dokumentär, gatufotografi och subjektivt fotografi – och de exemplifierar skilda sätt att ta ställning till frågor om representation och berättande strukturer. I de mer konceptuellt drivna metoderna finner man ett utvecklat metaperspektiv och en kritisk reflektion över fotografins medium – dess materialitet, historia och närvaro i olika sammanhang. Fotografi som konceptuell konst kännetecknas även genom användningen av arkivmaterial, digitala applikationer och omfamnande av misstag och digitala störningar.

Lokal
Landskrona museum

Vernissage
14.6 kl. 17.30-20.00
Öppningstal kl. 18.00

Öppettider
Tisdag till fredag: 12.00–17.00
Lördag: 10.00–17.00
Söndag: 12.00–17.00
Måndag: stängt