Yim Sui Fong – The man who Attends to the times

PLATS: Landskrona Konsthall. Slottsgatan KARTA. Ingår i festivalbiljett.

Yim Sui Fong bor och arbetar i Hong Kong. Hon ingår i den del av stadens konstscen som engagerar sig aktivistiskt i Hong Kongs strävan efter frihet. Frihet gentemot både Kina och platsens koloniala förflutna. Verket The man who attends to the times (Mannen som vaktar tiden) är Sui Fongs hommage till sin far och andra som han. I 29 år (1971-2000) var Sui Fongs pappa vaktmästare på ett lager som försåg regeringen med material. Tidvis bodde de anställda på platsen (1938-1998) och sov där. Varje dag gick Sui Fong pappa samma rutt vid en viss tidpunkt. Sui Fong går samma väg, vid samma tid, och fotograferar de förbipasserande. Arbetet är pågående.

Yim Sui Fong photo by Mono Tung

Verket är uppdelat i två delar. Den första utgörs av Sui Fongs undersökning och dokumentation av faderns år som fastighetsskötare. Hon har gjort efterforskningar och intervjuer. Från dessa lagerlokaler med tillhörande sovsalar och dess tidigare anställda, har hon har sammanställt fotografier och dokument. I den andra delen av verket har Sui Fong iklätt sig faderns mantel som tidtagare och skapat nytt material från samma plats. Lagerbyggnaden låg under pappans tid i en perifer del av staden. Idag finns Oi! (Oil Street Art Space) där. Ett område där Hong Kongs regering marknadsför visuell konst och tillhandahåller en plattform för utställningar.

The man who attends to the times berättas genom nya och gamla bilder, genom text, videor och installationer. Verket rymmer det förflutna och nuet, och berättar om skillnader i tidsandan. Hennes arbete är en lågmäld vittnesbörd för pappan och hans liv. Det är också en vittnesbörd om förvandling. Sui Fong liv är annorlunda än faderns, precis som platsen de lever på har förändrats.

Yim Sui Fong