Ziyah Gafić – EverYday objects, TRAGIC HISTORIES

Möjlighet för att lägga till svensk text finns genom att klicka på symbolen för textning i videons högra nedersta hörn / You can add subtitles trough the symbol in the lower right hand corner of the youtube video.