LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2020

I den sjunde upplagan av Landskrona Foto Festival medverkar ett 50-tal fotografer i 22 utställningar, både utomhus i stadskärnan och på Citadellet, Landskrona museum, Konsthallen, Tyghuset och Exercishallen.

Årets tema “Minnets arkitektur” går som en röd tråd genom utställningarna. Flera av dem berör minnets roll när vi skapar och återskapar vår verklighet. Exempel på hur minnet som kollektivt begrepp kan påverkas lyfts fram. För festivalens konstnärliga ledare Monica Allende är det en spännande utmaning som hon vill att vi reflekterar över. Hennes metod är alltid att försöka skapa ett tema som är relevant för det samhälle som anlitar henne som curator. I Landskronas fall utgörs arbetet i första hand av utställningar i det offentliga rummet, i dialog med befolkningen.

Monica Allende vill lyfta frågor som: Vem är vi? Var kommer vi ifrån? Vad är det kollektiva minnet av dem vi är? Vi bär alla på vissa idéer om vilka vi är som ett kollektiv, som samhälle och som ett land. Men hur skapas och upprätthålls dessa historier om identitet? Utifrån dessa frågeställningar presenteras tematiska kluster i utställningsrummen skildrande såväl klimatförändringarnas som kolonialismens avigsidor.