Biograf Hanser

Anders Hanser är en svensk fotograf och filmare med en imponerande production av dokumentationer, bildspel och filmer. På meritlistan finns uppdrag som att vara musikgruppen Abbas egen fotograf, ett stort antal bildspel åt svenska företag och 35 filmer om framförallt olika kulturpersonligheter såsom Anders Zorn, August Strindberg och Hans Hammarskiöld.

Under mer än 10 år bedrev Anders Hanser en kulturbiograf på Östermalm i Stockholm. Med totalt 50 000 besökare. När biografen måste stängas ned donerade Anders Hanser en stor del av den utrustning som använts i biografen såsom projektorer och möbler. Dessa kommer nu till god användning på Landskrona Foto.