Claës Lewenhaupt Stipendiet

Claës Lewenhaupts stipendiefond för unga fotografer bildades efter Claës död 1990. Fram till och med 2022 har stipendiet utdelats 21 gånger. 

Behörighet

Stipendiets ändamål är att främja unga fotografers möjlighet att utveckla eller fullfölja ett fotografiskt projekt. I ansökan bifogas därför som en pdf visuellt material över tidigare erfarenhet och beskrivning över det projekt som ansökan gäller. Stipendiet beviljas till fotograf bosatt och verksam i Sverige.

Stipendiebelopp

20 000kr. Varje stipendiat lämnar en bild som gåva till fonden och erhåller ett av Claës Lewenhaupts fotografier. Stipendiet delas ut under fotofestivalen 2024.

Projekt som beviljats stipendium skall omnämna Claës Lewenhaupt stiftelsen som medfinansiär.

Stiftelsen har sitt säte i Landskrona och styrelsen består för närvarande av Tonie Lewenhaupt, Gerry Johansson, Nils Bergendal, Jenny Nordquist och Göran Nyström.

Fram till och med 2020 har stipendiet utdelats 20 gånger. 2022 års stipendiat är Lisa Grip. Varje stipendiat lämnar en bild som gåva till fonden. Dessa bilder förvaras på Landskrona museum.

Lisa Grip (f.1988) tog sin masterexamen i Konst på Konstfack våren 2019. Innan dess studerade hon på kandidatprogrammet för Konstnärligt Fotografi på Akademin Valand i Göteborg. Hennes fotografi och videoverk har visats i Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz och Frankrike. Lisa har arbetat som assistent åt olika konstnärer och fotografer och har mottagit en rad stipendier från bland annat Konstnärsnämnden, Fredrika Bremers stipendiestiftelse och Konstakademien.

I Grips arbete är fotograferingssituationen central. Där intar hon rollen av att vara regissör, åskådare och observatör. Hon kan vara dramats mittpunkt, eller passivt stå och dokumentera förloppet. Metoden blir ett sätt att tala om olika typer av tysta överenskommelser som förekommer i mellanmänskliga relationer och att dessa ofta innebär en dialektik där maktutbyte och kontroll ingår. En oändlig källa till inspiration är intima relationer där vi ständigt måste reglera närhet och avstånd.

I motivet till valet av Lisa Grip som årets Lewenhauptstipendiat säger stiftelsens ordförande Tonie Lewenhaupt:

Lisa Grip är en märklig naturfotograf. I hennes bilder finns varken solnedgångar träd eller öde hedar. Hennes landskap tillhör människan, som vilar i sig själv likt kullar, dalar, öknar, gläntor. Hennes stora bilder tar för sig, refuserar rummets övriga objekt, vill endast ha ljus i det oväntade mötet mellan bildens stilla kroppar och tillvarons begränsade rumslighet.

Läs mer om Claës Lewenhaupt-stipendiet och tidigare stipendiater >

OM CLAËS LEWENHAUPT


Likt många andra fotografer hyllade Claës Lewenhaupt dagsljuset. Det mjuka lätt vemodiga och grå norrljus som vänligt smyger sig fram och in över ansikten, kroppar och tyger, över mat och människor, rum och trädgårdar, över hus och landskap.

Kameran, helst en Rolleiflex, i lagom höjd, ett stadigt stativ, inga konstlade vinklar, aldrig svåra poseringar eller överambitiösa arrangemang.

Claes var på många vis en klassisk fotograf men på sitt eget personliga vis. Bilder av mode, mat, trädgård, porträtt, reklam som Flora, TT-öl eller Jane Hellen fick sin egen ofta odaterade lugna men aldrig tråkiga karaktär.

Claës dog i cancer maj 1990 och blev drygt 60 år. På Landskrona museum finns största delen av hans bildarkiv.