Claës Lewenhaupt Stipendiet

Martin Brink / Walk 140630

Claës Lewenhaupts stipendiefond för unga fotografer bildades efter Claës död 1990. Syftet med stiftelsen är att med genom årlig utdelning främja unga fotografers möjlighet att genom fort- och vidareutbildning utveckla eller fullfölja en fotografisk idé.

Stiftelsen har sitt säte i Landskrona och styrelsen består för närvarande av Tonie Lewenhaupt, Gerry Johansson, Janne Jönsson och Göran Nyström.

Fram till och med 2020 har stipendiet utdelats 20 gånger. 2020 års stipendiat är Martin Brink. Varje stipendiat lämnar en bild som gåva till fonden. Dessa bilder förvaras på Landskrona museum.

Martin Brink (f 1984) är en fotograf och konstnär med bas i Helsingborg. I sin konstnärliga verksamhet sammanför han två aktiviteter som nu under Covid-19 pandemin blev en räddning och dominerande sysselsättning för många människor – promenader utomhus och nätbaserad konsumtion av nyheter och fiction.

I motivet till valet av Martin Brink som årets Lewenhauptstipendiat säger stiftelsens ordförande Tonie Lewenhaupt:

Martin Brink går över ängar, genom dungar, förbi hus utan att något händer. Hans kamera funderar, avvaktar och iakttar. Nära och enkelt.
Martin vandrar i det vardagliga.
I den svåra självklarheten.
Han söker inte idyllen eller vemodet. Inte heller dramatiken eller förgängligheten.
Martin längtar inte till målet. Upplevelsen av tiden, den vanliga gör oss till medföljare.

Claes Lewenhaupts stipendiefond för unga fotografer, vill följa Martin Brinck även i fortsättningen.

Under en lång följd av år har Martin Brink skildrat sina visuella upplevelser under promenader. I några projekt har han sammanfört sina bilder med nyhetsartiklar från nätet på temat ”walks”. Artiklarna har varit publicerade samma dag som när bilden tagits. Han har också skapat och utvecklat kontakten med en bred publik genom att publicera sina arbeten på nätet genom ebooks och på sin hemsida. Under en period drev han också bloggen The Digital Photobook där han lyfte fram projekt och erfarenheter från andra fotografers nätpublicering. Hans arbeten har visats vid ett drygt 10-tal utställningar i Sverige och internationellt.

Läs mer om Claës Lewenhaupt-stipendiet och tidigare stipendiater >

OM CLAËS LEWENHAUPT
Likt många andra fotografer hyllade Claës Lewenhaupt dagsljuset. Det mjuka lätt vemodiga och grå norrljus som vänligt smyger sig fram och in över ansikten, kroppar och tyger, över mat och människor, rum och trädgårdar, över hus och landskap.

Kameran, helst en Rolleiflex, i lagom höjd, ett stadigt stativ, inga konstlade vinklar, aldrig svåra poseringar eller överambitiösa arrangemang.

Claes var på många vis en klassisk fotograf men på sitt eget personliga vis. Bilder av mode, mat, trädgård, porträtt, reklam som Flora, TT-öl eller Jane Hellen fick sin egen ofta odaterade lugna men aldrig tråkiga karaktär.

Claës dog i cancer maj 1990 och blev drygt 60 år. På Landskrona museum finns största delen av hans bildarkiv.