Claës Lewenhaupt Stipendiet

Claës Lewenhaupts stipendiefond för unga fotografer bildades efter Claës död 1990. Fram till och med 2024 har stipendiet utdelats 22 gånger. 

Behörighet

Stipendiets ändamål är att främja unga fotografers möjlighet att utveckla eller fullfölja ett fotografiskt projekt. I ansökan bifogas därför som en pdf visuellt material över tidigare erfarenhet och beskrivning över det projekt som ansökan gäller. Stipendiet beviljas till fotograf bosatt och verksam i Sverige.

Stipendiebelopp

20 000kr. Varje stipendiat lämnar en bild som gåva till fonden och erhåller ett av Claës Lewenhaupts fotografier. Stipendiet delas ut under fotofestivalen 2024.

Projekt som beviljats stipendium skall omnämna Claës Lewenhaupt stiftelsen som medfinansiär.

Stiftelsen har sitt säte i Landskrona och styrelsen består för närvarande av Tonie Lewenhaupt, Gerry Johansson, Nils Bergendal, Jenny Nordquist och Göran Nyström.

2024 års stipendiat är Elsa Gregersdotter.

Elsa Gregersdotter (f. 1992) är utbildad vid Akademin Valand och verksam i Stockholm. Hon arbetar som fotograf och konstnär och rör sig mellan iscensatt och dokumentärt fotografi. Ofta handlar hennes arbeten om kroppen och blicken på oss själva. Hon strävar efter att skapa en bildvärld som berättar något om att vara människa. Gregersdotter har deltagit i utställningar i flera städer runt om i Europa såsom Berlin, Budapest, Helsingfors, Łódź och Horten.

I Elsa Gregersdotters konstnärskap strävar hon efter att skapa en bildvärld som berättar något om att vara människa, om blicken på människan och vad som förväntas av oss. Hon arbetar med ett karaktärsskapande och skapar figurer som ställer frågor kring representation av kroppen och medvetenheten om den egna kroppen och hur vi ofta ser oss själva utifrån. Processen är teatralisk och Elsa ser ofta bilderna som scener.

© Elsa Gregersdotter

I motivet till valet av Elsa Gregersdotters som årets Lewenhaupt stipendiat säger stiftelsen.

Den gamle mannen envisas. Oavsett tid och rum vänder han ryggen mot oss. Endast Elsa Gregersdotter vet vem han är. Hon som är såväl fotograf som modell. Hennes bildserie är ömsint. Aldrig nedlåtande eller förlöjligande. Men oväntad och vacker i sin konstlösa enkelhet.
Elsa tänker sig en fortsättning eller snarare utveckling vilket gör oss i stipendiefonden nyfikna.

Läs mer om Claës Lewenhaupt-stipendiet och tidigare stipendiater >

OM CLAËS LEWENHAUPT


Likt många andra fotografer hyllade Claës Lewenhaupt dagsljuset. Det mjuka lätt vemodiga och grå norrljus som vänligt smyger sig fram och in över ansikten, kroppar och tyger, över mat och människor, rum och trädgårdar, över hus och landskap.

Kameran, helst en Rolleiflex, i lagom höjd, ett stadigt stativ, inga konstlade vinklar, aldrig svåra poseringar eller överambitiösa arrangemang.

Claes var på många vis en klassisk fotograf men på sitt eget personliga vis. Bilder av mode, mat, trädgård, porträtt, reklam som Flora, TT-öl eller Jane Hellen fick sin egen ofta odaterade lugna men aldrig tråkiga karaktär.

Claës dog i cancer maj 1990 och blev drygt 60 år. På Landskrona museum finns största delen av hans bildarkiv.