BESÖK OSS

Hitta hit

Sedan hösten 2018 utgår Landskrona Fotos verksamhet från Tyghuset, i centrala Landskrona.

Besöksadress: Tyghuset / Kasernplan, Kavallerigatan 4, 261 31 Landskrona. Tfn. 0418 47 00 00

Leveransadress: Landskrona stad, Industrigatan 75, 261 35 Landskrona, Att: Landskrona Foto

Karta

Öppettider

Fotofestival 4-20 september! Öppet varje dag från kl 12.00 – 17.00.

Tillgänglighet

  • Parkeringsplatser finns i anslutning till Tyghusets huvudingång. Parkeringsplatserna är begränsade till 2 timmar samt är kostnadsbelagda. Ett femtiotal meter från Tyghuset på Kasernplan, finns gratis och tidsobegränsade parkeringsplatser.
  • Busshållplats Landskrona Rådhustorget ligger ca 150 meter från Landskrona Foto .
  • Huvudingång till Tyghuset är Kavallerigatan 4b och är på placerad på markplan. Besökare under icke öppettider är hänvisade till Kavallerigatan 2.
  • Alla Landskrona Fotos publika verksamheter är placerade på gatuplan. Detta innefattar kansli, galleri, bibliotek, biograf, butik samt rullstolsanpassad toalett. Landskrona Foto Arkiv nås via hiss och efter bokad tid.
  • Vänligen kontakta Landskrona Foto på info@landskronafoto.org, alternativt ring 0418 47 00 00 vid frågor.

Om Tyghuset

I lokalerna finns förutom Landskrona Fotos verksamhet även Bilder i Syd, som är Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblads samlade bildarkiv. Bildarkivet som omfattar cirka 20 miljoner bilder från ett flertal skånska tidningar är en av landets absolut största bildsamlingar. Genom att de innehåller pressbilder från de senaste 90 åren utgör de en viktig källa för forskning och kunskapsförmedling kring den svenska och skånska historien.

I början av 2018 flyttade även Regis in i Tyghuset. Regis är en ekonomisk förening som bildades på initiativ av Skånes länsmuseer. Föreningen skall genom sin verksamhet medverka till ökad integration och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i utbildning och arbete samt att vara en resurs i rehabiliteringskedjan. 

Regis har idag 52 anställda som arbetar inom områdena registrering, digital bildhantering och GIS åt ett trettiotal uppdragsgivare. Utöver de 52 anställda finns det i dag ca 30 deltagare placerade på Regis i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.