Organisation

Landskrona Foto är samlingsnamnet för ett centrum för den fotografiska bilden som spänner över områden som utställningar, evenemang, fotohistoria, fotoboken och residensverksamhet. Den viktigaste beståndsdelen, den vi kallar ’The highlight of Photography’ är vår festival där kärlek till fotografiet, engagemanget och satsningen på Landskrona som fotografins mötesplats når sitt crescendo. 

Vår vision är att vara en relevant mötesplats för fotografi – där det etablerade och det experimenterande möts och stimulerar allmänhetens förståelse för fotografin och dess värde för samhället.

Huvudman för verksamheten är Landskrona stads kulturnämnd, som har ett fast anslag i budgeten för grundfinansieringen. Därutöver mottar vi bidrag från europeiska, regionala, nationella och nordiska kulturorganisationer liksom generöst stöd från många företag med intresse för verksamheten och för Landskrona.

Det politiskt ställda målet är att Landskrona Foto skall ha den kvalitet och bredd i verksamheten att Landskrona kan åberopa sig att vara The Home of Photography in Scandinavia.

Jenny Nordquist

Konstnärlig ledare

0418 47 30 83

Janne Jönsson

Kurator och utställnings samordnare

0418 47 05 75

Jenny Lindhe

Kurator och kulturutvecklare, Ledare av Fotoboksdagarna

0418 47 05 66

Nichlas Olsson

Teknisk Koordinator

0418 47 05 70

Raffaele Piano

Koordinator för Social Media

Hannah Fredriksson

Kulturutvecklare & samordnare för värdskap, Kulturförvaltningen

ADVISORY BOARD

  • Greger Ulf Nilson- Formgivare
  • Petra Stenvall-Thompson –  Konstnär och grundare av TjejLand
  • Britt-Marie Johansson – Universitetslektor vid Sociologi, Lunds Universitet
  • Christian Skovbjerg Jensen – Direktör for Museet for Samtidskunst, Roskilde
  • Lotta Antonsson – Konstnär

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG

Landskrona Foto får löpande förslag från fotografer runt om i världen om befintliga utställningar eller utställningsförslag att arbeta vidare med. Vi är tacksamma för alla dessa fantastiska initiativ och förespråkar gärna fler kreativa och innovativa utställningssamarbeten.

Tyvärr har vi inte möjlighet att ge feedback på alla förslag som skickas till oss. Men det innebär inte att vi inte läser alla era underbara mejl.

Fortsätt därför att kontakta oss via exhibition@landskronafoto.org