Organisation

Landskrona Foto är en avdelning under kulturförvaltningen i Landskrona Stad. Vårt kansli finns på Tyghuset, Kavallerigatan 4, Landskrona.

Jenny Nordquist

Chef Landskrona Foto

0418 47 00 00

Christian Dahl

Kulturchef Landskrona stad

0418 47 00 00

Jenny Lindhe

Curator / Fotografiska samlingar / Publikationer

0418 47 05 66

Caroline Larsson Saglamoglu

Kommunikation & Marknadsföring

0418 47 33 40

Hannah Fredriksson

Projektledare

0418 47 30 21

Raffaele Piano

Koordinator Parallel / Residens / Social Media

0418 – 47 30 76

Krut

Säkerhetsansvarig

Malin Rosberg

Tekniker/målare

0418-473117

Nichlas Olsson

Teknisk Koordinator Festivalen

+46 (0) 418-47 05 70