BibliotekET

Landskrona Foto Bibliotek eller Skillnaden mellan fotografibok och fotobok. 

Sedan fotografikonsten uppfanns år 1839 har miljontals böcker kommit ut illustrerade med fotografier. Det gör dem inte till ’fotoböcker’. Under samma tidsrymd har tiotusentals böcker utkommit som behandlar, är tillägnade eller beroende av fotografikonsten. Inte heller dessa blir automatiskt ’fotoböcker’.  

De första fotografiböckerna var handböcker av teknisk natur som beskrev hur man skulle gå tillväga då processen och apparaturen som krävdes var komplicerad. Böckerna innehöll inga fotografier därför att rastret ännu inte uppfunnits, med andra ord var det omöjligt att trycka mellantoner. Så småningom illustrerades böcker med inklistrade fotografier. En av de första svenska sådana var Molins fontän (1866). Men det var ingen ’fotobok’, mer en ’fotografibok med albumkänsla’. De följande två decennierna utkom en handfull ’fotografiböcker med vetenskaplig ambition’. De innehöll 8–10 inklistrade fotografier av ilandflutna valar, molnformationer och runstenar. Dessutom utkom så kallade ’toilettkalendrar’ med ett enda inklistrat foto, vanligtvis av skådespelare eller dåtidens lillprinsar. Så småningom utvecklades tryckprocesser som fotogravyr, djuptryck och offset. Upplagorna steg. Liksom antalet fotografiska bilder i varje bok. 

Det vi menar med ’fotobok’ idag är ett fenomen som uppstod internationellt kring 1930. Fotografer skapade böcker tillsammans med dynamiska formgivare/förlag. Nu handlade det om att para och ställa fotografier mot varandra, att genom rytm, beskärning, layout och typografi skapa ett uttryck utöver fotografierna. För ca 15 år sedan tilltog intresset för fotoböcker i världen dramatiskt. Martin Parr och Gerry Badger gav ut The Photobook. A History i tre volymer och Christie’s i London började med speciella fotoboksauktioner. (Viktig lärdom: 75–90% av en fotoboks ekonomiska värde består i att skyddsomslaget finns kvar – oavsett om detta visar ett fotografi eller inte.) Idag är intresset för fotoboken som kulturbärare större än någonsin. Landskrona Foto bejakar den utvecklingen, bland annat genom den årliga Landskrona Foto & Breadfield Dummy Award. 

Per Hemmingssons samling.

År 2018 förvärvade Landskrona Foto Per Hemmingssons [1937–2017] samling av fotografisk litteratur. Det är en av de finaste och mest omfattande privata samlingarna av fotografisk litteratur i Skandinavien och täcker fotografins historia från dess födelse fram till idag. Hemmingsson var fotohistoriker, kritiker och författare. År 1971 hade han en viktig roll i upprättandet av ett fotografiskt museum – som en oberoende avdelning av Moderna Museet i Stockholm. Hans expertutlåtanden respekterades och var användbara för museer, auktionshus, antikvariatbokhandlare och en ny generation skandinaviska fotohistoriker. Hans arbetsbibliotek består av cirka 2000 böcker och broschyrer, tidskrifter oräknade. Samlingen täcker och återspeglar ämnen som Fotografisamlingar och museer, Fotobokens anatomi, Optik, Konst och fotografering, Stilleben och figurstudier, Stil och mode, Interiörer, Städer och landskap, Krig och katastrofer, Vardagsliv och social dokumentation, Porträtt med flera. 

Öppettider. 

Per Hemmingssons samling utgör en betydande del av Landskrona Fotos referens- och forskningsbibliotek. Här finns äldre rariteter med inklistrade fotografier utgivna endast i en handfull exemplar, liksom den allra senaste internationella fotoboksutgivningen. Biblioteket är tillgängligt under pågående utställningars öppettider.

I led med Landskrona Fotos kunskapsarbete inleds nu ett nära samarbete med Landskrona stadsbibliotek.  Delar av Landskrona Fotos referens- och forskningsbibliotek som är ett av Sveriges mest omfattande fotobibliotek kommer nu att göras tillgängligt på stadsbiblioteket. Genom bibliotekets generösa öppettider samt bibliotekariernas specificerade kunskap kommer fler ha möjlighet att ta del av denna unika samling.  Maila biblioteketvuxen.program@landskrona.se för att boka in en tid.

Hela fotobiblioteket blir även sökbart genom bibliotekfh.se.