Bibliotek

De flesta fotografiska arbeten hamnar förr eller senare i en fotobok.

Vi tror starkt på fotoboken som kulturbärare och den pågående insamlingen till ett fotobibliotek är således en viktig del av vårt kunskapsarbete.

I vårt referens- och forskningsbibliotek kan man bläddra i allt från äldre rariteter, såsom den första svenska handboken i fotografi från 1864, fram till det allra senaste inom fotoboksvärlden.

Denna växande boksamling, som huserar i ett vackert rum i nära anslutning till utställningshallen, speglar i första hand svensk fotoboksutgivning men i beståndet finner man även utländsk fotolitteratur.