Bibliotek

De flesta fotografiska arbeten hamnar förr eller senare i en fotobok.

Vi tror starkt på fotoboken som kulturbärare och den pågående insamlingen till ett fotobibliotek är således en viktig del av vårt kunskapsarbete.

I vårt referens- och forskningsbibliotek kan man bläddra i allt från äldre rariteter, såsom den första svenska handboken i fotografi från 1864, fram till det allra senaste inom fotoboksvärlden. Biblioteket är öppet under pågående utställnings öppettider. Du kan också boka tid inför besök.
Kontakt: jenny.lindhe@landskrona.se

Per Hemmingssons samling

År 2018 förvärvade vi Per Hemmingsson [1937-2017], privata samling fotografisk litteratur. Det är en av de finaste och mest omfattande privata samlingarna av fotografisk litteratur i Skandinavien, som täcker fotografins födelse och utveckling från 1840-talet till i dag.

Per Hemmingsson var en foto historiker, kritiker och författare. År 1971 var Per Hemmingsson en viktig roll i processen att upprätta ett fotografiskt museum, som en oberoende avdelning av Moderna Museet i Stockholm. Hans expertutlåtande respekterades och var användbar för museer, auktionshus, antikvariska bokhandlare och en ny generation skandinaviska foto historiker. Hemmingssons arbetsbibliotek består av cirka 2 000 böcker och broschyrer, inte räknat tidskrifter. Den täcker och återspeglar ämnen som: Fotografi samlingar och museer, bild bokens anatomi, optik och böcker om att se, konst och fotografering, stilleben och figurstudier, stil och mode, interiörer, städer och stadsmöten, landskap, krig och katastrof, vardagsliv och social dokumentation, porträtt etc. etc.

Denna växande boksamling, som huserar i ett vackert rum i nära anslutning till utställningshallen, speglar i första hand svensk fotoboksutgivning men i beståndet finner man även utländsk fotolitteratur.