UTOMHUSUTSTÄLLNING -FOTOGRAFER I RESIDENS / ANASTASIA MITYUKOVA, KAROLINA GEMBARA, Manuel Castillo Jimenez AND MARTA BOGDANSKA

DATUM: 1..2 – 29.4 2021 PLATS: UTOMHUSUTSTÄLLNING PÅ JÄRNVÄGSGATAN I LANDSKRONA

Sedan 2014 har Landskrona Foto bjudit in fotografer och konstnärer som arbetar med linsbaserade medier, och som är i början av sina karriärer, att skapa fotografiska projekt som relaterar till Landskrona. Varje residensperiod, som sträcker sig över sex veckor, har cirka 100 sökande från hela världen.

För utställningen bad vi fyra av våra nio tidigare residensfotografer att använda våra triangulära utomhuskonstruktioner för att visa delar av arbetet de skapade medan de var i Landskrona. Utställningen ger en glimt av vad fotograferna drogs till när de var i vår stad. Vi presenteras här för legendariska storheter som Tycho Brahe och Selma Lagerlöf, upptäckten av ett skeppsvrak i Öresund och en personlig berättelse om kärlek och förlust.

Med vårt residensprogram ger vi fotografen möjligheter att berika sin karriär genom att utveckla nytt fotografiskt arbete långt ifrån sitt dagliga liv. Samtidigt skapar vi förutsättningar att låta en utomståendes syn på Landskrona berika staden.

Anastasia Mityukova /Seascapes – chapter 3: Into the Blue

Anastasia Mityukova (Schweiz/Ryssland) /Seascapes – chapter 3: Into the Blue  

”När jag var i Landskrona under hösten 2018 blev jag lockad av havet, troligtvis för att jag aldrig tidigare bott så nära och så länge bredvid havet. Fascinationen för Öresund drog mig dagligen till denna naturkraft och genom att prata med fiskare, turister och lokalbefolkning samlade jag ett övergripande intryck.

Fotografierna som presenteras här togs när jag följde med ett team av maritima arkeologer från Bohusläns Museum ut på havet. De letade efter skeppet Svärdet som sjönk i oktober 1658 efter ett sjöslag i Öresund. Deras uppdrag, från Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne, är att inspektera vraket för att säkerställa säkerheten i den nuvarande vattenvägen. Eventuellt kan forskningen leda till grönt ljus att förstora infarten till Landskrona hamn – för att få in större fartyg till varvet.”

Karolina Gembara/ “As above, so below. As within, so without. As the universe, so the soul.”  

Karolina Gembara (Polen) / “As above, so below. As within, so without. As the universe, so the soul.”  

”Under min residensperiod 2017 besökte jag Tycho Brahe-museet på Ven och studerade 1500-talsastronomen Tycho Brahes kartläggning av himlavalvet. Genom att räkna ut himlakropparnas position och rörelse ville han inte bara förstå Gud utan även de krafter som styr över människor: Suspiciendo despacio, brukade han säga. Genom att se ovan, ser jag nedan. Himlen speglar jorden och jorden speglar himlen. Bland hans stora upptäckter var förutom planeternas konjunktioner en supernova. Han använde sina iakttagelser för att förklara Betlehemsstjärnan, symbolen och hoppet för de som gått vilse.

Idag är Landskrona hem för migranter och flyktingar som kommit hit, nyligen och under de senaste decennierna. Deras resor, ofta traumatiska med himlen som enda vittne, är en del av mänsklighetens historia. När vi betraktar bilder av tusentals människor i färd med att korsa hav och gränser är det inte enskilda berättelser vi ser. Kanske bör vi närmare studera deras medhavda kartor, ägna uppmärksamhet åt dess diffusa detaljer, så att vi kan se oss själva i dem.”

Manuel Castillo Jimenez  / Brasa 1428

Manuel Castillo Jimenez  (Chile) / Brasa 1428 

”Bilderna i mina collage togs under tre olika residensperioder under 2018 och 2019 i Landskrona, Valparaiso (Chile) och Cordoba (Argentina). Under mina resor, boende på nya platser, har jag kommit i kontakt med många olika människor och tagit vara på deras berättelser. Mina fotografier berättar inte en enda historia om en viss plats eller tid, utan försöker uttrycka den övergripande känslomässiga resa livet tar oss med på. Det är således inte heller min egen personliga resa, utan en kombination av de olika berättelser jag stött på i livet. Bilderna blir poetiska illustrationer av relationer mellan kärlek, ensamhet, förlust och övergivenhet. Jag konstruerar minnen genom att kombinera brev, anteckningar, upphittade bilder och målarfärg med fotografi. Jag letar efter element som bryter med vardagens rytm, jag betonar brister.”

Marta Bogdanska  / Love that dare not speak its name

Marta Bogdanska (Polen) / Love that dare not speak its name

”Projektet kom till under hösten 2020 och det följer i den svenska författaren Selma Lagerlöfs fotspår, den första kvinnan att få Nobelpriset i litteratur 1909 och medlemskap i Svenska Akademin 1914. Hon bodde i Landskrona 1885–97 och mitt arbete undersöker vilka spår av hennes liv, intima tankar och känslor som finns i staden idag.

Författaren uttryckte en önskan om att hennes privata korrespondens skulle publiceras först femtio år efter hennes död. År 1990 avslöjade hennes brev hennes passionerade relationer med kvinnor. Genom att väva ihop flera element – arkiv, bilder, video, intervjuer, skulpturer – och i ett utbyte med det lokala LGBTQ-samhället, betraktar projektet Selma Lagerlöfs queera arv och den samtida situationen.”