2.7-1.9 JANA SOPHIA NOLLE – LIVING ROOM

JANA SOPHIA NOLLE – LIVING ROOM

I vilken grad har våra hem, oavsett om det rör sig om hus eller tält, en avgörande betydelse för vilken socialgrupp vi tillhör? Hur påverkas man av att vara hemlös om man samtidigt är intelligent, kreativ och social? Är hemlösa alltför marginaliserade för att bli betraktade som värdefulla samhällsmedborgare?

Jana Sophia Nolle tog kontakt med husägare och hemlösa i San Francisco och bad dem om tillgång till deras privata sfärer. Hemlösa blev ombedda att dela med sig av en ritning eller tänkta materialval, förmögna människor blev ombedda att öppna upp sina vardagsrum.

Rekonstruktionerna visar en anhopning av föremål och material som fått nya användningsområden, resulterande i en serie arkitektoniska interiörer. Precis som vardagsrummen hos de privilegierade villaägarna reflekterar sina ägares smak och ekonomi, återspeglar de hemlösas krypin de som skapat dem: vissa är minimala, vissa är komplicerade eller bräckliga, vissa är ihopvikta medan andra är ihopfogade till nomadlika fordon, som skapar intryck av konstant rörelse.

Living Room ber oss på så vis att överväga sociala frågor och sammanhang, inte baserat på direkt, mänsklig kontakt, men utifrån ett rent materiellt perspektiv – och vidrör samtidigt ett större fenomen av socio-politiska förändringar, bostadsbrist, utslagning och gentrifiering.

Jana Sophia Nolle (f. 1986 i Tyskland) bor och arbetar i Berlin och San Francisco. Hon är utbildad i Fine Art Photography vid Ostkreuzschule für Fotografie i Berlin 2018 och tog sin masterexamen i Violence, Conflict Development Studies vid SOAS University London 2012.

Utställningen är en samproduktion med Copenhagen Photo Festival.

Utställningsperiod i Köpenhamn
6 Juni – 16 Juni 2019

Plats i Köpenhamn
Festivalcentrum – Refshaleøen

Utställningsperiod i Landskrona
2 juli – 1 september 2019.

Plats i Landskrona
Kasernplan (mellan Landskrona museum och Konsthallen).