Svärta

© YNGVE BAUM

FOTOGRAFIER AV SVENSKA INDUSTRIARBETARE 1968–74:
YNGVE BAUM /JEAN HERMANSON /ODD UHRBOM

Med början vid storstrejken i Malmberget 1968 gav sig tre svenska fotografer ut i landet för att skildra arbetarnas hårda villkor i gruvor, på industrier och skeppsvarv. Fotografierna publicerades bland annat i numera klassiska böcker med texter av författare som Sara Lidman och Folke Isaksson. Nu har dessa bilder för första gången samlats i en utställning, i Landskrona 14 juni – 13 oktober för vidare turné till Norrköping och Luleå.