Conference: photography and / as knowledge (2019)

Fotografier är ovanligt rika föremål för utredning och media för kommunikation. Eftersom fotografier fångar detaljer innehåller de alltid mycket mer än fotografen avser. Vi närmar oss fotografier från olika perspektiv: de är konstobjekt, historiska register och kemiska spår på en gång, som förmedlar både konkreta, stabila bevis och möjligheter för oändlig tolkning.

En tvärvetenskaplig forskningsmiljö har utvecklats kring dessa frågor under Lunds universitet under de senaste åren, med bidrag från discipliner över hela universitetet och samhällspartners.

I april 2019 var Institutionen för sociologi vid Lunds universitet i samarbete med Landskrona Foto värd för utställningen Pierre Bourdieu i Algeriet: Testimonies of Uprooting. I anslutning till utställningen arrangerade sociologiska institutionen en konferens i syfte att utforska fotografi som en bas för kunskap inom både kulturarv och forskning. Konferensen syftade till att bygga ett starkt skandinaviskt forskningsnätverk kring den fotografiska bilden, inklusive tvärvetenskapliga akademiska och konstnärliga perspektiv. Utformningen av konferensen baserades på deltagarnas bidrag.

Konferensen finansierades med stöd av Riksbankens Jubileumsfond och var en internationell, tvärvetenskaplig konferens som samlade akademiker, konstnärer och musei- och arkivpersonal under två dagar i Landskrona med presentationer, workshops och intensiva samtal.

Picturing Algeria: Ethnographic Photography and Critique
Franz Schultheis, St. Gallen University (CH)

Imaging Social Spaces 
Crystal Palace and After: Architectural Photography and Social Imaginaries. Karl Palmås, Chalmers and Kalle Sanner, University of Gothenburg (SE)
Shape, Surface, Volume, Dust, and Realism: Image-based 3D Modelling and the Rendering of Dirt, Use, and Time. Emma Nilsson, Lund University and Björn Nilsson, Lund University (SE)

Truth, Trust, and Visual Veracity
Interwar Lens Cultures – Photography and Film in Transition. Niclas Östlind, Louise Wolthers and Mats Jönsson, University of Gothenburg (SE)
Impossible Spaces. Jennifer Pranolo, UC Berkeley (US)
Photography and Multiple Realities. Britt-Marie Johansson and Ulrika Wennersten, Lund University, and Åke Nilsén, Halmstad University (SE)

Whose Images, Whose Archives?
”The long walk: following the tick-ticking sounds into the unknown – or, The omitted” Jacqueline Hoàng Nguyễn, artist (SE) 
Only That What Tells: Photography as a Meeting Place for the Creation of Meaning. Gabi Louisedotter, Lund University (SE)

Photography, Urbanization, and Decay
Dreams Don’t Die. Jacob Kimvall, Stockholm University (SE)
Photograffiti – constructing subcultural identities through social media. Malcolm Jacobson, Stockholm University (SE)

Workshop: DiffReactional Reflections Through Mirroring
Helga Steppan, Linnaeus University and Nicklas Marelius, artist (SE)

The Image of America
Christer Lindberg, Lund University (SE)

Photographing Peace, Conflict, and Violence
”Images-substitutes and visual fake history: Historical images of atrocity of the Ukrainian famine 1932-1933 on social media”. Ekatherina Zhukova, University of Copenhagen (DK)
Photography and Knowledge About State Violence in Thailand. Karin H. Zackari, Lund University (SE)

Photography and Memory
Anna Lisa Tota, Roma Tre University (IT)

Images and their Movements
Photogenic Drawings and Unfixed Images. Richard Barlow, Hartwick College (US)
Post-mortem Photographs: Difficult Heritage? Satu Savia, curator Helsinki City Museum (FI)

Photography and Method
Process and Embodiment in Photographic Practice: Walking, Learning, and Creativity in a Norwegian Mountain. Tine Blom, Inland Norway University of Applied Sciences (NO)
A Factorial Design of Photographs for Comparative Historical Research. Tim Liao, University of Illinois at Urbana-Champaign (US)
Poetic Storytelling in Icelandic Photography. Sigrún Alba Sigurðardóttir, Iceland University of the Arts (IS)

Style, Technology, and Meaning 
Visual Abstractions, Interactive Knowledge and Conventional Practice in Photography. Árni Sverrisson, Stockholm University (SE)
It is a Light Which Objectifies Everything and Confirms Nothing. Hilde Honerud, artist (NO)

Imaging New Archives
Silent Things: Photographing Objects That Shape Our Social Selves. Kirstine Autzen, artist (DK)
Riksarkivet’s Big Bet on Photography. Jonas Palm, Swedish National Archives (SE)

Closing meeting and next steps
Alison Gerber, Britt-Marie Johansson and Christopher Mathieu

Konferensen är finansierad med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.