3 JUNI kl 13-14 föredrag med brittiska konstnären CRAIG AMES

Plats: Biografen, Landskrona Foto, Kavallerigatan 4 Tid: 3 juni kl 13-14 Språk: Engelska

Craig Ames är en brittisk konstnär som i sina verk utforskar verklighetens gränser, simulering och AI-genererade bilder. Han rör sig mellan en rad olika medier, som fotografi, AI-bildbehandling, text och insamlat material från internet. 

Hans intresse för fotografi väcktes när han tjänstgjorde som stridssoldat i den brittiska armén och gick en kurs i att fotodokumentera bevis.  På senare år har han utvecklat ett intresse för den snabba tekniska utvecklingen, för artificiell intelligens, och för de många etiska utmaningar som möter oss när AI-tekniken blir alltmer tillgänglig. 

Just nu är han aktuell i Landskrona och på Copenhagen Photo Festival med utställningen Fotografier av Brittiska alger AI-avbildningar, 2022.