8-9.10 & 19-20.11 Fotobokcirkel med Svante Larsson

Prata om prisade fotoböcker tillsammans med Svante Larsson.

Lördag och söndag 8-9 oktober samt 19-20 november med start 15.00 på lördagen och 10.00 på söndagen.

Under helgerna pratar vi om följande fotografer och teman:

1. Malin Gezelius – Amplexus. Erik Berglin -The Bird Project samt Anders Ängsvik- Roadkill. Samlande tema är här betraktande och vårt förhållande till djur och natur.

2. Angelica Elliott – Rågsved, August Eriksson – What Happens When Nothing Happens samt Annika Thörn Legzdins & Anna Tullberg – Deconstructing, diagramming, dreaming. Temat här är platser och tre olika förhållningssätt att skildra platser med hjälpa av fotografi som medium.

3. Kent Klich – Ett träd kallat hem, Xenia Nikolskaya – The House my grandfather built samt Annica Karlsson-Rixon – At the time of the third reading. Temat här är Ryssland.

Svante Larsson är konstnär, skribent och tidigare lektor i fotografi vid Konstfack bl a ansvarig för kursen i Fotografins och videokonstens historia. Han har lett flera fotobokscirklar för Centrum för fotografi och Fotoförfattarsektionen i Stockholm både reellt och virtuellt och när ett starkt intresse för den specifika form av fotografi som fotoboken utgör. Larsson är utbildad på Institutionen för Konst, Konstfack Stockholm och driver tillsammans med Johan Willner printfirman Kornskarpt i Stockholm.

Bokcirkeln är gratis. Första helgen ses vi på Landskrona museum och andra helgen på Landskrona bibliotek. Mejla intresse till: biblioteketvuxen.program@landskrona.se

Arr: Landskrona bibliotek, Landskrona museum, Landskrona Foto, Fotoförfattarna/SFF.
Arrangeras med stöd av Region Skåne.


Bildcollage från vänster: Porträtt av Angelica Elliott: Joar Vestergren. Porträtt av August Eriksson. Porträtt av Malin Gezelius: Anders Onerup. Porträtt av Xenia Nikolskaya: Alexei Kostromin. Bokomslag: Deconstructing, diagramming, dreaming av Anna Tullberg och Annika Legzdins. Bokomslag: The Bird Project av Erik Berglin. Bokomslag: A tree called home av Kent Klich.