KULTURNATTEN 14 OKTOBER kl 18-22 Från militärt förråd till fotografiskt centrum

Under en kväll kan ni träda in i Tyghuset och uppleva ett bildspel med fotografiska minnen från husets historia. Bland annat visas bilder från Wendes artilleriregemente som poserar utanför huset i slutet av 1800talet, Tyghuset blir restaurang under Hantverks- & Industriförenings jubileumsutställning i 1929, GF Idrotts gymnaster poserar utanför entrén på 1930-talet, Verdandi förbereder Karneval på 1940-talet, och brottare och boxare tränar i lokalerna på 1950-talet.

Husarer till häst utanför Tyghuset Fotograf Anton Hagman ca 1925 / Landskrona Museum

Fältförråd och gymnastiksal 

På 1870-talet avvecklades den militära verksamheten vid Citadellet och flyttade in till kasernområdet. Ett nytt förrådshus för artilleriet behövdes, och under åren 1874–1876 uppfördes Tyghuset vid Kasernplans norra sida. Vem som ritade huset är i dag okänt. Två år senare byggdes det intilliggande Exercishuset, en gymnastiksal avsedd för militära övningar, efter ritningar av fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf. Under Tyghusets första 50 år var tre olika förband förlagda på kasernområdet i Landskrona: Wendes artilleriregemente (fram till 1897), Kungliga Skånska Trängkåren (1895–1907) och Skånska husarregementet (1908–1926). I samband med husarernas ankomst 1908 gjordes större delen av Tyghuset om till matsal med anslutande kök, och i byggnadens östra del inreddes celler och arrestlokal. Samma år uppfördes ett omklädningsrum, den låga tegelbyggnad som än i dag förbinder Tyghuset och Exercishuset. Hösten 1926 övergavs husen när husarregementets avdelning i Landskrona lades ned och de kvarvarande skvadronerna flyttade till Helsingborg.

Jubileumsutställning och restaurang 

Sommaren 1929 anordnade Landskrona Hantverks- och Industriförening en utställning på kasernområdet för att fira föreningens 50-årsjubileum. Tyghusets bottenvåning förvandlades till en stor restaurang med uteservering längs hela södra fasaden. På andra våningen inhystes skolutställningar, och den stora andelen danska deltagare (bl.a. Georg Jensen) ställde ut i Exercishuset. Efter att Sverige hade besegrat Estland i fotboll (4–1) på Landskrona idrottsplats den 7 juli bjöd Svenska fotbollförbundet båda landslagen på middag i Tyghusets restaurang. En mindre utställning arrangerades av hantverksföreningen 1934. Även då ställde olika deltagare ut i Tyghusets lokaler.  

Landskrona Hantverks- och Industriförening Jubileumsutställning. Från dekoreringsarbetet i huvudrestaurangen. 1929/ Landskrona Museum

Kommunen köper byggnaderna 

År 1931 tog läroverket i Landskrona över Exercishusets gymnastiksal som hade försetts med nya omklädningsrum. Två år senare förvärvade Landskrona kommun hela kasernområdet inklusive byggnader av staten. Kavallerigatan som i dag löper längs Tyghuset och Exercishuset anlades, och järnstaketet som dittills hade omgärdat Kasernplan plockades ned. I samma veva uttryckte stadsbibliotekarie C. E. Jonasson önskemål om att inreda ett stadsbibliotek i byggnaden, ett förslag som dock aldrig blev verklighet. Invändigt byggdes Tyghuset om för civila verksamheter, och länge användes det till kommunal förvaltning och föreningslokaler. Till exempel hade Arbetsförmedlingen och Landskronahem kontor i huset, och under 1940- och 1950-talen hade den socialpolitiska organisationen Verdandis ungdomsloge och det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, sina respektive klubblokaler där. Hösten 1945 inrättades ett tillfälligt daghem för 18 barn vars mödrar hjälpte till att ta upp sockerbetor på dagarna. År 1953 gjordes det plats åt flera frivilliga försvarsorganisationer: Landskrona Befälsutbildningsförening, Hemvärnet, Lottakåren och Skyttegillet. Samlingslokalerna gick under namnet Högvakten.  

Exercishuset fortsatte att fungera som gymnastik- och idrottshall även efter kommunens förvärv 1933, inte bara för läroverkets elever utan också för lokala sportklubbar och idrottsevenemang. Handboll, boxning, tyngdlyftning, judo och volleyboll är bara några exempel på aktiviteter som har utövats i huset genom åren.  

Landskrona Atletklubb. Träning på Tyghuset. Tyngdlyftning. September 1953. Fotograf Sandgren-Petersson / Landskrona Museum

Fritidsgård och fotografiskt centrum 

Under några år på 1990-talet inrymde Tyghuset en fritidsgård för ungdomar, ”Tygan”, som bland annat anordnade konserter och disko. Vid mitten av 2010-talet lanserades planer på att etablera ett fotografiskt centrum i Tyghuset. Våren 2017 flyttade bildarkivet Bilder i Syd (med omkring 10 miljoner fotografier från främst Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Arbetet) in, och de följande åren utfördes ändringar invändigt för att ytterligare anpassa byggnaden till Landskrona Fotos fotografiska utställningsverksamhet. På bottenvåningen revs mindre rum för att skapa en större utställningssal, och en liten biosalong inreddes för filmvisningar om fotografi. (I coronapandemins inledande skede våren 2020 genomfördes snabbutbildningar för ett par hundra personer som skulle förstärka arbetet med Landskronas vård och omsorg.) 

Både Tyghuset och Exercishuset har till stora delar behållit sin ursprungliga exteriör, som visar upp flera tidstypiska inslag för offentlig arkitektur under 1870-talet: gula tegelfasader, medeltidsinspirerad utsmyckning och flacka tak. Under 2022 fick Tyghuset en ny, valvformig entré mot Kasernplan som leder direkt in till Landskrona Fotos utställningslokaler. Den nya entrén är ritad av Elding Oscarson Arkitekter och tillverkad av svetsad massiv stålplåt.  

Tyghuset, Exercishuset, Gamla kasern och Kasernplan byggnadsminnesförklarades år 2000.  

Text av Christoffer Nilsson

Därför heter det Tyghuset  Tyghus var förr en vanlig benämning på förrådsbyggnader inom militären. Namnet kommer från den äldre betydelsen av ordet ”tyg”, som betyder redskap eller krigsmateriel. I militära sammanhang räknades vapen, ammunition och fordon till tygmateriel, föremål som förvarades i tyghus. Byggnadens namn har alltså ingen koppling till textilier eller kläder.