9.12.22 kl 12-13 ÖPPEN STUDIO – Johann Husser

Datum: 9/12 2022. Tid: kl 12-13 Plats: Tyghuset, Kavallerigatan 4, Landskrona

Ni är varmt välkomna till Tyghuset när vår residens fotograf Johann Husser öppnar sin studio och berättar om det fotografiska projekt han har arbetar med under sin vistelse i Landskrona.

Ett övervägande fokus i min fotografiska praktik ligger på ämnet rymd i dess vidaste bemärkelse. Med inspiration från studierna i fysisk planering inkorporerar jag platsspecifika och konceptuella vandringar i tänkandet om stadsrum och relationen mellan arkitektur och byggnadsmiljö. Att vara uppvuxen med en postsovjetisk migrations bakgrund, minnesutrymme och dess associativa karaktär är ett annat viktigt inslag inom mitt konstnärskap.

Johann Husser (f. 1990) föddes i Kemerovo, Sibirien. Han tillbringade de första fyra åren av sitt liv där innan hans familj emigrerade till Tyskland. Johann Husser växte upp i Nordrhein-Westfalen och flyttade till Dortmund för att studera fysisk planering och bytte till Dortmund University of Applied Sciences and Arts, där han avslutade sin kandidatexamen i fotografi 2017. 2022 avslutade han sin Post-Graduate Diploma in Media Arts vid Academy of Media Arts Köln med projektförslaget för en stad och bor för närvarande i Berlin.