Päronskogen – Lotten PålssoN & Roger Westin

PLATS: Stadsbiblioteket. KARTA Ingår i festivalbiljett.

Ett splittrat och svårtolkat landskap växer fram i städers utkanter. Kvar finns fragment av äldre landskap i bortglömda fickor. Samarbetsprojektet Päronskogen mellan konstnär Lotten Pålsson och kulturgeograf Roger Westin utforskar ett av dessa landskaps fragment.

Naturen omformar den tidigare handelsträdgården och det är en vildvuxen skog vi träder in i. Päronen smakar beskt, björnbärssnåren tar över allt mer och täcker människors lämningar på marken. Maskinstigar från den tidigare industriella produktionen av frukt och från anläggandet av motorvägar korsas av rådjursstigar.

Lager av lager av mossa, tid och narrativ. Och där, i gränslandet mellan fiktion och vetenskap, utforskar vi tid och rum och en möjlig framtid. I ett växlande poetiskt och vetenskapligt perspektiv tycker vi oss ana platsens potential som en idé för något nytt. En plats som utanför kartornas beskrivning är sin egen.

Projektet kretsar också kring en längtan av förståelse genom samlande och registrering, och kring svårigheten i att överskåda. Genom infall och kartläggningar fylls våra lådor av osorterat vetande.

Projektet som inrymmer texter och poem, objekt, fotografier och dokumentationer av iscensättningar kommer under Landskrona Fotoboksdagar visas i friaste form, för att sedan tas vidare och omformuleras i en bok.

Det som inte syns finns inte

(det som inte finns syns inte)

Äppelträdets blomning finns inte

päronträden finns inte

björnbärssnåren finns inte då de på tre meters höjd ropar:

ta mig om du kan!

(långt senare har vi bildbevis på björnbärsblodet)

Projektet har stöd från Helge Ax:son Johnssons stiftelse och Konstnärsnämnden.