31.10.21-8.1.22 UTOMHUSUTSTÄLLNING -ROSIE BARNES – LIGHTS LEFT ON

Plats: Utomhus på Järnvägsgatan. Utställningen är del av LIGHTHOUSE, ett ett återkommande ljusevenemang i staden som genom konsten sätter fokus på det fördolda. 

I barndomen inpräntades för Rosie Barnes och hennes syskon vikten av att aldrig lämna ljuset på i ett rum som stod tomt. Orsakerna var enkla och tydliga – det var slöseri med pengar och resurser. Hon följer än idag denna barndomsregel, det är fortfarande problematiskt för henne att se lampor lysa i tomma rum och byggnader.

Under de senaste åren har hon blivit allt mer dragen till lampor i landskapet som förblivit tända i dagsljus – antingen av misstag eller genom någon säkring som inte fungerar.På natten och i mörker ger lysande lampor ett viktigt ljus sett till praktisk användning och säkerhet, men om dagen utgör de en störning. Och när de upplyses och omges av det naturliga dagsljuset reduceras de till objekt, inte användbara verktyg.

Som en person som finner ljus (särskilt artificiellt ljus), ur ett sensoriskt perspektiv överstimulerande, attraheras hon starkt av idén om ljus reducerat till objekt. Dessa lysande lampor har på något vis minimerats av utrymmet och ljuset som omger dem. Även om de ständigt lysande lamporna skänker en oroande skönhet åt dessa landskap, erbjuder de samtidigt en besvärande kommentar till vårt slapphänta slöseri med resurser.

Rosie Barnes är en konst- och dokumentärfotograf med examen i fotografi från Brighton University. Hennes arbeten kretsar kring miljön och vårt förhållande till naturen. Hon skapar även bilder och berättelser om familj, funktionshinder/skillnader och gemenskap.

Hennes långsiktiga projekt A Peculiar Convenience, en tragikomisk studie av vårt förhållande till naturen, ingick i kuratorn och professorn I fotografi Val Williams’ utställning New Natural History (1999). Barnes har fortsatt arbetet och det utsågs nyligen till vinnare vid Urbanautica International Awards samt tilldelades 2020 Patron Award på Format Photo Festival. I november kommer A Peculiar Convenience att finnas med i en gruppshow med 15 internationella konstnärer, City Life with Nature, på Lishui Photography Festival i Kina.

Rosie Barnes är författare till fotoboken Understanding Stanley – Looking through Autism (2014), ett personligt, långsiktigt projekt om hennes äldsta son, publicerat i stor utsträckning i internationella medier. Hon har haft ett antal dokumentära uppdrag från tidningar i Storbritannien och Europa och har ställt ut i gallerier och festivaler i hela Europa, bland annat på Hereford Photography Festival, National Museum of Photography and TV, National Portrait Gallery, men även i Frankfurt, Paris och Bratislava.

Hon bor och arbetar i London och arbetar för närvarande med ett uppdrag för Wellcome Collection, en förlängning av hennes projekt kring porträtt av autistiska kvinnor – No You’re Not, där några av verken kommer att ställas ut i november på Photo Oxford.