4.3 – 30.4 2023 STUDIER I NÄRHET – MJUK MAKT. Anna Linderstam & Lisa GRIP

Plats: Landskrona Foto, Tyghuset, Kavallerigatan 4. Vernissage: 4 mars kl 14-17.

Perspektivet är på en gång närgånget och distanserat och inför kamerans oblygt registrerande lins sluter gestalterna gärna sina ögon. Döljer sig i omfamningens intimaste mörker, som i Lisa Grips bilder på människor i nära relationer. Eller söker sig inåt mot känslans kärna som i Anna Linderstams porträtt av kvinnor under hypnos.  

Det är ömhet, lek och njutning men också andetag så nära att de bränner och ett underliggande hot om våld och fara. Påtagligt som ett knä i ryggen som pressar kroppen ner i gräset. Subtilt och pockande som en mjuk arm som på en gång kväver och vaggar ömt och stilla. Någon bär och någon blir buren, någon klamrar sig fast och någon håller kvar. I ambivalensen och dragkampen mellan behoven dröjer motiven.  

Scener friläggs och stiliseras för att kunna granskas noga. Genom det som är, söker Anna Linderstam fånga det som inte är. Rörelsens frysta avtryck som motsats till dödens stillhet, livets närvaro även i den djupaste av vila, när medvetandet så länge varat fortgår söker efter nav och hållpunkter. En visuell undersökning av det egentligen ofattbara: att liv kan upphöra, relationer brytas, närhet bli till avstånd.  

Med ett distinkt tryck formar de båda konstnärerna verkligheten efter sin egen vilja och förhåller sig dessutom till varandra. Samtalet är förtroligt och i växelspelet mellan rösterna fördjupas frågorna och vidgas perspektiven. Det är en studie i närhet, med integriteten intakt. 

Boel Gerell  

Lisa Grip

Anna Linderstam är konstnär och fotograf, född 1978 i Lund. Hennes arbete kretsar kring transcendens, kroppslighet och närvaro. Rörelsen mellan det ömsinta och det brutala är av betydelse. Hon har länge arbetat med fotografiska analoga tekniker, men har de senaste åren även börjat använda tredimensionell form. Anna Linderstam är utbildad på Högskolan för fotografi i Göteborg, University for Creative Arts i Farnham, England och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Vid sidan av hennes konstnärskap undervisar Linderstam på olika konstskolor och universitet och har varit knuten till institutioner i Sverige, Kanada och England. 

Lisa Grip är konstnär och fotograf, född 1988 i Stockholm. Hon arbetar med fotografi och ljudlös rörlig bild och använder samt utforskar ett flertal olika analoga processer. Med hjälp av sin kamera undersöker hon nära och intima relationer och maktförhållanden däremellan. Hennes arbete lyfter fram dynamiken mellan attraktion och repulsion samt förmågan vi har att vara nära och våldsamma på samma gång. Lisa Grip är årets Claës Lewenhaupt stipendiat.Hon är utbildad på Akademin Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm där hon tog sin masterexamen i Konst 2019.