Svenska Fotobokspriset 2019

Tyghuset 28.9-12.10

De inskickade bidragen till årets upplaga av Svenska fotobokspriset visas i en vandringsutställning på Landskrona Foto 28 september – 12 oktober 2019.

Det görs många fotoböcker i Sverige. Under senare tid har allt fler konstnärligt arbetande fotografer valt att göra böcker istället för utställningar. I ett nära samarbete med Svenska Fotografers Förbund  visar vi därför årets fotoboksutgivning.

Svenska fotobokspriset delas årligen ut sedan starten 1996 av Fotoförfattarna inom Svenska fotografers förbund. Till årets upplaga kom det in drygt 80 fotoböcker. En del utgivna på etablerade förlag, både svenska och utländska, och andra utgivna av fotografen själv på eget förlag. Oavsett utgivningsform så visar de inskickade bidragen att det är många fotografer som väljer boken som gestaltning när de vill berätta sin historia och presentera sina bilder.

Landskrona Foto tror starkt på fotoboken som kulturbärare och både arbetet med Fotoboksdagarna under Landskrona Fotofestival samt uppbyggnaden av ett fotobibliotek är en viktig del i vårt kunskapsarbete.

Vårt mål är att fotoboken oftare syns i media, recenseras och diskuteras. Att fotoförfattare får samma status som de skönlitterära författarna. Att nya bokutgivningar omtalas och köps in av bibliotek för utlåning i större utsträckning än i dag. Att förmågan att analysera bilder ökar hos gemene man.

Böckerna i utställningen är inte till hemlån, men i flera fall finns böckerna i Landskrona biblioteks utbud och kan reserveras.

Läs mer om priset här: