Under en stor sten i skogen – FOTOGRAFIER AV Astrid Bergman Sucksdorff

Astrid Bergman Sucksdorff ( 1927-2015). var författare och fotograf. Som fotograf tillhör hon den unga skara fotografer som slog igenom i början av 1950-talet och representerade en ny bildsyn. Landskrona Stad har ansvaret för samlingen.

1948 var hon med och bildade gruppen De unga som arrangerade utställningen Unga fotografer, som ses som genombrottet för svensk konstfotografi. I gruppen De unga ingick bland annat Christer Strömholm samt flera av de som senare bildade gruppen Tio fotografer.

Astrid Bergman Sucksdorffs karriär blev senare mer och mer inriktad på naturfotografi och på publicering av barnböcker där fotografi var en bärande beståndsdel. Hon tilldelades 1984 Astrid Lindgren priset för sina drygt 20 barnböcker.

Astrid Bergman Sucksdorff var en svensk naturfotograf och barnboksförfattare till böckerna om Micki rävungen och Ödetropet. Hennes barndom präglades av avsked och möten med pappan Sten Bergman som utförde många expeditioner till länder i fjärran. Astrid lärde sig tidigt uppskatta naturen som omgav henne. Som tioårig gjorde hon sin första resa på egen hand. Med stor ryggsäck åkte Astrid till sjön Tåkern för att titta på fåglar och hitta bon. Utställningen Under en stor sten i skogen är en upptäcksfärd i naturen. Följ med in i rävens värld. Vem är räven och vilka är djuren omkring? Vi får en inblick i hur den kloka och mytologiska räven lever och bor, vad den omger sig med och vad den hittar på.

Under en stor sten i skogen var en utomhusutställning som i första hand vände sig till förskolan. Fotografierna fanns på fyra platser i Landskrona våren 2017.

Utställningskurator Jenny Lindhe.