Under en stor sten i skogen – FOTOGRAFIER AV Astrid Bergman Sucksdorff

Astrid Bergman Sucksdorff var en svensk naturfotograf och barnboksförfattare till böckerna om Micki rävungen och Ödetropet. Hennes barndom präglades av avsked och möten med pappan Sten Bergman som utförde många expeditioner till länder i fjärran. Astrid lärde sig tidigt uppskatta naturen som omgav henne. Som tioårig gjorde hon sin första resa på egen hand. Med stor ryggsäck åkte Astrid till sjön Tåkern för att titta på fåglar och hitta bon. Utställningen Under en stor sten i skogen är en upptäcksfärd i naturen. Följ med in i rävens värld. Vem är räven och vilka är djuren omkring? Vi får en inblick i hur den kloka och mytologiska räven lever och bor, vad den omger sig med och vad den hittar på.

Under en stor sten i skogen var en utomhusutställning som i första hand vände sig till förskolan. Fotografierna fanns på fyra platser i Landskrona våren 2017.

Utställningskurator Jenny Lindhe.